Museo de Belas Artes da Coruña

Servizos

Tenda

Posibilidade de mercar libros e catálogos, obxectos de papelería e recordos.

Auditorio

Salón de actos con capacidade para 110 persoas.

Biblioteca

Biblioteca especializada adscrita á Rede de Bibliotecas de Galicia. A biblioteca posúe máis de 17.000 volumes e un importante número de publicacións periódicas nacionais e internacionais. As áreas temáticas que comprende son: historia da arte galega, española e universal, patrimonio cultural, restauración e conservación, lexislación cultural, museoloxía e outras temáticas afíns, con especial atención ás publicacións de arte galega.

Dispón de servizos de consulta en sala, información bibliográfica (presencial, telefónica ou por correo electrónico), préstamo interbibliotecario, reprografía e intercambio de publicacións con outras institucións afíns.

O acceso á biblioteca está aberto a investigadores, especialistas e público en xeral interesados na súa temática, con solicitude previa. Está atendida por persoal especializado, de luns a venres, con horario de atención ao público dende as 9:30 h. ata as 14:30 h.

Consulte o catálogo da biblioteca

Reproducións fotográficas

A obtención de imaxes de fondos do museo está dispoñible para fins académicos, de investigación, difusión e publicacións, baixo expresa autorización da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, mediante un formulario que se facilita no propio museo.

Outros servizos

  • Audioguías
  • Folletos en varios idiomas
  • Gardarroupa
  • Cambiador de bebés
  • Cadeiras de rodas