Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

Servizos

Auditorio

Sala de actos de usos múltiples, empregada habitualmente para conferencias, con capacidade para 112 persoas. 

Biblioteca

A biblioteca conta con fondos de carácter educativo e museístico. O acceso é libre para consultas en horario de apertura do museo. Adscrita á Rede de Bibliotecas de Galicia. 

Consulte o catálogo da biblioteca

Reproducións fotográficas

Para a obtención de imaxes de fondos do museo, ben por medios fotográficos ou audiovisuais, con fins académicos, de investigación, de difusión e para publicacións. O servizo está dispoñible baixo expresa autorización da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, mediante a solicitude de reprodución de fotografías ou a solicitude de reproducións audiovisuais que facilita o propio centro.

Outros servizos

  • Consigna
  • Conexión wifi na biblioteca e no auditorio
  • Follas de sala en sete idiomas
  • Realización de eventos corporativos
  • Cadeiras de rodas
  • Servizo de primeiros auxilios