Ir o contido principal

Actividades

Actividades

Peza do mes: Albarelo da farmacia do colexio Santiago Apóstolo

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de xaneiro ao 31 de xaneiro do 2022 - 10:00h

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afondando no seu contexto e caracte

...

Peza do mes: Puñal tipo Miraveche-Monte Bernorio. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de decembro ao 31 de decembro do 2021 - 10:00h

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos –neste caso, dos arqueolóxicos- para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afo

...

Peza do mes: Pedra de toque. Castro de San Cibrao de Las

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de novembro ao 30 de novembro do 2021 - 10:00h

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos –neste caso, dos arqueolóxicos- para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afo

...

Peza do mes: Cunca de costelas. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de outubro ao 31 de outubro do 2021 - 10:00h

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos –neste caso, dos arqueolóxicos- para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afo

...

Peza do mes: Biface (Trasalba, Amoeiro)

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de setembro ao 30 de setembro do 2021 - 10:00h

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos –neste caso, dos arqueolóxicos- para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afo

...

Peza do mes: Vaso votivo. Castro de Castromao

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de xuño ao 30 de xuño do 2021 - 10:00h

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos –neste caso, dos arqueolóxicos- para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afo

...

Peza do mes: Albarelo da farmacia do colexio Santiago Apóstolo

Presentación y publicación virtual mensual para profundizar en el conocimiento de piezas pertenecientes al fondo del Museo

Como cada mes, el Museo escoge alguna pieza de entre sus fondos para ser tratada de manera pormenorizada y darle mayor visibilidad, ahondando en su contexto y característic

...

Peza do mes: Puñal tipo Miraveche-Monte Bernorio. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

Presentación y publicación virtual mensual para profundizar en el conocimiento de piezas pertenecientes al fondo del Museo

Como cada mes, el Museo escoge alguna pieza de entre sus fondos -en este caso, de los arqueológicos- para ser tratada de manera pormenorizada y darle mayor visibilidad, aho

...

A memoria reimaxinada

Actuación de Quico Cadaval

Este ano, a celebración anual do Día Internacional dos Museos ten por lema “O futuro dos museos: Recuperar e reimaxinar”.

...

Imaxina o teu museo

Proposta para os centros escolares co gallo da celebración do Día Internacional dos Museos

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 6 de maio ao 10 de xuño do 2021 - 10:00h

Este ano, a celebración anual do Día Internacional dos Museos ten por lema “O futuro dos museos: Recuperar e reimaxinar”.

...

Peza do mes: Esferoide do Valiño

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de maio ao 31 de maio do 2021 - 10:00h

O esferoide perforado do Valiño (Cartelle, Ourense).

...

Peza do mes: Caderno de debuxos inéditos do P. Sarmiento (1725-1755)

Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento de pezas pertencentes ao fondo do Museo

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Do 1 de marzo ao 31 de marzo do 2021 - 10:00h

Pedro José Alonso García, quen ao profesar como beneditino toma o nome de Fr. Martín Sarmiento nacía o 9 de marzo de 1695.

...