Skip to main content

Management - Grants and subsidies

Convenio de colaboración

 

Bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao programa 2020

Resolución pola que se procede á publicación da relación das/os beneficiarias/os e do importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao programa 2020.

 

Axudas para o fomento das artes plásticas e visuais (procedemento CT403E)