Ir o contido principal

Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela

Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela

O museo

Este museo ten a súa orixe no Gabinete de Historia Natural, creado en 1840, con coleccións destinadas á docencia universitaria. Desde 1906, ano en que acadou a categoría de Museo, o seu patrimonio experimentou un incremento constante, tanto na cantidade como na calidade das coleccións. Tamén ás actividades docentes foron sumándose outras de investigación e de divulgación científica.

Na actualidade alberga importantes coleccións botánicas, zoolóxicas e xeolóxicas, algunhas delas elaboradas por profesores da universidade compostelá e por científicos e naturalistas galegos, e outras son resultado de doazóns, intercambios e adquisicións. Hai salientables coleccións, únicas en España, como a colección de modelos cristalográficos en madeira feita baixo a dirección de R. Haüy, ou a colección malacolóxica de Emilio Rolán.

O museo posúe actualmente unha valiosa tipoteca, con máis de mil exemplares tipo, principalmente de moluscos (a maioría pertencen á colección E. Rolán), pero que inclúe tamén series tipo doutros moitos grupos de invertebrados (esponxas, insectos…) que mantemos a disposición da comunidade científica.

Despois dun período de 50 anos instalado nun reducido espazo da facultade de Química, a súa reapertura en outubro de 2014 nun novo edificio no Parque de Vista Alegre supuxo o comezo dunha nova etapa de profundos cambios, tanto nas exposicións como nas actividades que nel se desenvolven.

As novas salas expositivas están deseñadas seguindo as tendencias máis recentes de mostrar o medio natural en escenarios realistas que reproducen diferentes tipos de ecosistemas.

 

https://www.usc.gal/museohn

Parque de Vista Alegre, s/n
15782 , Santiago de Compostela

Tlf. 881 816 350
visitas.museohistorianatural@usc.es

Horario

Inverno:
Martes a sábado de 10 a 14 h. e de 16:30 a 20 h., domingo de 11 a 14 h.
Verán:
Martes a sábado de 10 a 14 h. e de 16:30 a 20:30 h., domingo de 11 a 14 h.
Días de peche en 2021: 1 e 6 de xaneiro; 1, 2, 3 e 4 de abril; 1 de maio; 25 de xullo; 15 de agosto; 12 de outubro; 24, 25, 26 e 31 de decembro.


Tarifas

1€
Persoas con TUI USC
2€
Estudantes
Profesoras/es
Traballadoras/es desempregadas/os
Persoas con certificación de discapacidade
Menores de 18 anos
Xubiladas/os
Familiar (por persoa)
3€
Persoas adultas
Gratuíta
Primeiro mércores de cada mes
18 de maio, Día dos Museos
Menores de 3 anos
Socias/os da Asociación de Amigos do MHN

*Entrada en grupos organizados de estudantes sen guía, 1€ por persoa