Ir o contido principal

Servizos

Servizos

Biblioteca

O museo  conserva unha valiosa biblioteca especializada en temas marítimos e navais. Nela sobresae o fondo antigo con exemplares dos séculos XVI ao XIX, e en especial os 20 incunables, libros impresos nos primeiros anos da imprenta (1453-1500), que merecen especial atención.

Aténdense consultas bibliográficas de  especialistas e estudosos, logo de cubrir a solicitude oportuna.

Consulte o catálogo da biblioteca

Reproducións fotográficas

Para a obtención de imaxes de fondos do museo, ben por medios fotográficos ou audiovisuais, con fins académicos, de investigación, de difusión e para publicacións, o servizo está dispoñible baixo expresa autorización da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, mediante a solicitude de reprodución de fotografías ou a solicitude de reproducións audiovisuais que facilita o propio centro.

http://museomasso.blogspot.com.es

Rúa Montero Ríos s/n
36930, Bueu

Tlf. 886 151 101
Fax 886 151 108

museo.masso@xunta.gal

Horario

De martes a sábado: de 9.00 a 21.00 h
De xuño a setembro: de 9.00 a 21.30 h
Domingos: de 10.00 a 14.00 h
Pechado:
Os luns
Os festivos (incluídos os locais: 23 de febreiro e 11 de novembro)
Os días 24 e 31 de decembro

Tarifas

Entrada gratuíta