Conxunto Etnográfico do Cebreiro

Servizos

Reproducións fotográficas

Para a obtención de imaxes de fondos do museo, ben por medios fotográficos ou audiovisuais, con fins académicos, de investigación, de difusión e para publicacións, o servizo está dispoñible baixo expresa autorización da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, mediante a solicitude de reprodución de fotografías ou a solicitude de reproducións audiovisuais que facilita o propio centro.

Outros servizos

  • Trípticos da exposición permanente dispoñibles en cinco idiomas (galego, castelán, inglés, francés e alemán)