7 de xaneiro do 2021 O Museo Arqueolóxico de Ourense presenta a "Peza do mes" correspondente ao mes de xaneiro do 2021

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Portada da publicación da
Portada da publicación da "Peza do mes" de xaneiro de 2021 do Museo Arqueolóxico de Ourense

Como todos os meses, o museo escolle unha peza ou obra para darlle máis visibilidade e tratala de xeito singularizado a través dunha edición virtual na que unha persoa especialista ou investigadora dá a coñecer a historia particular, o contexto histórico e as características formais e de estilo da peza ou obra escollida.

A peza protagonista que inaugura o 2021 procede do xacemento galaico-romano do Monte do Señoriño (Armea, Santa Mariña de Augas Santas, concello de Allariz), que forma parte do recentemente nomeado como conxunto arqueolóxico-histórico de Armea.

Nesta caso, a peza elixida para a súa divulgación é unha ola de cerámica común romana de corpo globular, cun interesante contexto histórico e unha suxestiva hipótese de interpretación.

Como cada mes, o Museo escolle algunha peza de entre os seus fondos -neste caso, dos arqueolóxicos- para ser tratada de xeito pormenorizado e darlle maior visibilidade, afondando no seu contexto e características, datas, filiacións, etc. e reforzar así o seu valor.

A publicación virtual sobre esta peza está dispoñible en PDF a través desta ligazón do Museo Arqueolóxico de Ourense, onde se pode afondar sobre o contexto histórico, as relacións arqueolóxicas e as interpretacións desta peza, a cargo, neste caso, de Ana María Veiga Romero.