Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital

O museo

O Museo do Gravado de Artes á Estampa Dixital (Museo do Gravado) encóntrase na localidade de Artes, no concello de Ribeira (A Coruña). Artes forma parte do complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán, lugares que conforman unha das brañas máis singulares de España.

A colección está composta principalmente por unha importante representación das artes gráficas: gravados orixinais de época, gravados sobre pranchas orixinais realizados en épocas posteriores e reproducións facsimilares. As obras abarcan desde o século XV á actualidade, e entre os artistas gravadores representados destacan Goya, Rubens, Van Dyck, Toulouse-Lautrec, Saura, Ricardo Baroja, Eberhard Schlotter, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Picasso, Piranesi, Miró, Tápies..., así como gravadores/as galegos/as: Novoa, Seoane, Laxeiro, Manuel Facal, Isaac Díaz Pardo, Alfonso Costa, Manuel Ayaso, Emilio Celeiro, Yolanda Carbajales...

O Museo centra o seu obxectivo na colección, catalogación, estudo e difusión da arte gráfica dende as súas orixes ata os nosos días. Acolle cantas técnicas artísticas operaron desde o século XV ata o momento actual, xustificando a súa denominación: do gravado á estampa dixital.

Dende o ano 2009 realízase o concurso internacional do Premio Atlante de Gravado, con participantes de máis 20 países diferentes de todo o mundo. Na actualidade celébrase a XII edición.

Dende o ano 2018, o Museo do Gravado conta cun Obradoiro de Gravado permanente onde se están a formar artistas e amantes da arte gráfica.