Casa da Navegación

O museo

Situada no casco histórico de Baiona, na coñecida Casa Carvajal, a Casa da Navegación de Baiona é unha institución municipal que alberga unha colección que mostra a evolución histórica, urbana e social da Real Vila, destacando as privilexiadas relacións comerciais que mantivo con Europa e América e o papel transcendental que xogou seu porto na historia da navegación atlántica.

Esta colección permítenos coñecer e afondar no noso legado histórico a través da exposición de fondos propios, documentos antigos que atesoura seu arquivo histórico, facsímiles de documentos relacionados coa vila, depositados e custodiados noutras institucións museísticas, pezas recuperadas procedentes das intervencións arqueolóxicas e subacuáticas no termo municipal de Baiona e a súa liña costeira, e da cesión de pezas, documentos e portulanos pertencentes á coleccións particulares.

A exposición está distribuída en catro áreas temáticas e trece módulos. A planta baixa está dedicada á contextualización xeográfica e á orixe e evolución da vila. A primeira planta estrutúrase noutros dous ámbitos: o porto e seus significados social, urbana e histórica, a arte e perigos da navegación con referencia a pecios e afundimentos.

Galería

 • Baiona mariñeira e pescadora: a explotación dos recursos mariños

  Baiona mariñeira e pescadora: a explotación dos recursos mariños

 • Exterior do edificio

  Exterior do edifico

 • Cabeza de queimador de lámpada de petróleo a presión do faro de Cabo Silleiro. 1922-25

  Cabeza de queimador de lámpada de petróleo a presión do faro de Cabo Silleiro. 1922-25

 • Cambiador eléctrico do faro de Cabo Silleiro. Mediados do século XX

  Cambiador eléctrico do faro de Cabo Silleiro. Mediados do século XX

 • Moble do arquivo do Corrixidor Agustín de Arteaga Narváez con escenas da Arribada, escudos de Castela e León, Baiona, rosetóns e alegorías da xustiza

  Moble do arquivo do Corrixidor Agustín de Arteaga Narváez con escenas da Arribada, escudos de Castela e León, Baiona, rosetóns e alegorías da xustiza

 • Cerámicas rescatadas do fondo mariño do porto de Baiona

  Cerámicas rescatadas do fondo mariño do porto de Baiona

 • Maqueta da Carabela Pinta que arribou á Baiona en 1493 en logo do descubrimento de América

  Maqueta da Carabela Pinta que arribou á Baiona en 1493 en logo do descubrimento de América

 • Gravado do corte dun navío. Anónimo, 1801

  Gravado do corte dun navío. Anónimo, 1801

 • Imaxe da exposición permanente

 • Imaxe da exposición permanente