Ir o contido principal

Do 1 de decembro ao 31 de decembro do 2023 - 20:00h Peza do mes: Proxecto museográfico do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O Territorio Presentación e publicación virtual mensual para afondar no coñecemento do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

A presentación terá lugar na sala de exposicións "Escolma de escultura", con entrada libre.

De xeito especial, o Museo, en vez de escoller algunha peza de entre os seus fondos para singularizala, neste mes de decembro, ao través dunha magnífica síntese, faise unha explicación e percorrido polo seu novo proxecto museográfico, centrándose nunha das súas Áreas Temáticas.

Tras varios anos, arranca a tan necesaria renovación do museo, mellorando as condicións de exposición, conservación e divulgación dos bens que custodia.

En estreita relación co proxecto arquitectónico, desenvólvese a explicación do discurso expositivo, tendo en conta que a misión do Museo Arqueolóxico Provincial é dar a coñecer o proceso histórico do seu territorio de referencia, a provincia de Ourense, a través dos bens culturais que integran as súas coleccións. Para iso, a exposición permanente eríxese como principal medio de comunicación dos seus contidos e punto de encontro entre o visitante e a propia institución. Trátase de interpretar a historia de  Ourense a través dun itinerario cronolóxico e temático, integrando os restos  arqueolóxicos do solar e do propio edificio como un marco de extraordinario valor arquitectónico.

Dentro do discurso, a terceira área temática, obxecto desta Peza do Mes, propón un percorrido pola historia do territorio provincial, dende as primeiras evidencias da ocupación humana no Paleolítico ata a Idade Media.

 

Ademais da súa presentación pública, a publicación virtual está dispoñible neste enlace do Museo Arqueolóxico de Ourense, onde se pode afondar nas Áreas Temáticas que van estruturar o discurso, en particular a terceira, e as súas unidades temáticas máis pormenorizadas. Neste caso, a explicación é a cargo de parte do equipo técnico do Museo redactor do Plan Museolóxico: Belén Lorenzo Rumbao, María del Pilar Núñez Sánchez e Ana María Veiga Romero.