12 de febreiro do 2014 Tres museos galegos no catálogo temático "Mujeres ante la adversidad: tiempos y contratiempos"

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, a Subdirección Xeral de Museos Estatais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publica o proxecto "Mujeres ante la adversidad: tiempos y contratiempos", no marco da iniciativa "Patrimonio en Femenino". Trátase dun catálogo en liña destinado a analizar o papel das mulleres en períodos de tránsito, transformación ou conflito desde unha óptica múltiple: no social, no ámbito da economía, en etapas de transformacións políticas e no mundo privado. Así mesmo, o catálogo ten como obxectivo destacar a determinadas mulleres con nome e apelidos nestas etapas de cambio en diferentes culturas e sociedades.

Todo iso visualízase a través de máis de noventa bens culturais, seleccionados con base ás propostas dos museos integrantes da Rede Dixital de Coleccións de Museos de España, entre eles foron elixidos tres dos museos xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria. De acordo a esta selección, o catálogo "Mujeres ante la adversidad: tiempos y contratiempos" articulouse en cinco liñas expositivas nas que participan os devanditos museos coas seguintes pezas:

Cambio social

Esta primeira categoría ten como obxectivo destacar o papel das mulleres dentro da sociedade e visualizar fitos clave como a progresiva incorporación da muller ao traballo, o seu protagonismo en momentos de cambios radicais na sociedade ou os cambios sociais que se albiscan na evolución da indumentaria feminina.

"Grupo no exterior. Magosto" (2009MCHG_5). Museo Etnolóxico de Ribadavia

Subsistencia e supervivencia

Os períodos de recesión foron constantes en todas as culturas e sociedades ao longo da historia. As mulleres desempeñaron nestas etapas críticas, especialmente as sobrevidas tras conflitos bélicos, un papel fundamental como eixo central da cohesión familiar, saíndo en numerosas ocasións a buscar o sustento económico ben mediante a forza do seu traballo ou chegando a vender os seus bens persoais. A figura feminina adquire, por tanto, un protagonismo fundamental nos períodos máis críticos, economicamente, da Humanidade.

"Medalla Guerra de África contra Marrocos" (CE004610). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

"O ocaso de Ramón Parada Justel" (CE003156). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

"Grupo nun exterior" (2010/11/000670). Museo Etnolóxico de Ribadavia

"Retrato exterior. Rosquilleiras" (2008/10/000645). Museo Etnolóxico de Ribadavia

Conflitos e transformacións políticas

Unido ao anterior, as mulleres foron tamén protagonistas silenciosas e silenciadas nos períodos de transición e cambio político. A Historia legounos os nomes daqueles homes que adquiriron un papel relevante nos tránsitos máis acelerados e rupturistas do devir histórico. Pero iso non significa que as mulleres quedasen relegadas no ámbito do fogar nestas etapas. Foron moitas as mulleres que, ben desde unha situación de privilexio social ou porque romperon as estruturas nas que estaban enclaustradas, tiveron unha presenza destacada nos grandes capítulos de cambio da Historia.

"Sin nombre" de Francisco Vázquez Díaz (D-563). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

"Grupo no exterior. Procesión" (2008/10/000074). Museo Etnolóxico de Ribadavia

En clave persoal

A esfera do privado non está exenta de crise e rupturas. A través desta categoría, queremos poñer de manifesto todos eses cambios que afectan as mulleres, ao seu rol no ámbito da familia ou dunha comunidade, aos propios ritos de paso.

"Retrato no exterior" (2006/10/000644). Museo Etnolóxico de Ribadavia

"Retrato no exterior. Grupo familiar" (2008/10/000393). Museo Etnolóxico de Ribadavia

Nomes propios

Determinadas mulleres viviron, en si mesmas, uns cambios e rupturas que van máis aló de todos os ámbitos indicados anteriormente. O catálogo temático quere dar visibilidade a estas mulleres destacando as súas experiencias ante o cambio e a crise nun sentido amplo do termo.

"Santa Eustaquia" (D-938). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

Galería

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Grupo no exterior. Magosto" (2009MCHG_5). Museo etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Medalla Guerra de África contra Marrocos" (CE004610). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "O ocaso de Ramón Parada Justel" (CE003156). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Grupo nun exterior" (2010/11/000670). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Retrato exterior. Rosquilleiras" (2008/10/000645). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Sin nombre" de Francisco Vázquez Díaz (D-563). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Grupo no exterior. Procesión" (2008/10/000074). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Retrato no exterior" (2006/10/000644). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Retrato no exterior. Grupo familiar" (2008/10/000393). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Santa Eustaquia" (D-938). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela