Skip to main content

Campamento castrexo

Do 1 de agosto ao 12 de agosto do 2022 - 09:30h Campamento castrexo Obradoiros de verán no Museo do Castro de Viladonga. PLAN CORRESPONSABLES

A ConselLerfa de CuLtura, Educacion, Formacion Profesional e Universidades ven de poñer en marcha, en colaboracion coa Secretana Xeral de Igualdade da Consellería de Promocion do Emprego e Igualdade o programa Bibtiotecas, Arquivos e Museos Corresponsables, para favorecer a conciliacion das familias con nenas e nenos de ata 12 anos de idade desde un enfoque de igualdade entre mulleres e homes. Terán preferencia as famitias monoparentais, vítimas de violencia de xenero ou outras formas de violencia contra a muller, mulleres en situacion de desemprego de longa duracion, mulleres maiores de 45 anos ou calquera outra unidade familiar con necesidades en materia de coidados de nenas e nenos. 0 programa está financiado polo Ministerio de Igualdade do Goberno de Espana. Con este fin, o Museo do Castro de Viladonga anuncia a posta en marcha dun campamento cultural de conciliacion.

Requisitos de participacion: Poderan participar no campamento de conciliacion os nenos e nenas de 6 a 12 anos que cumpran cos requisitos sinalados no paragrafo anterior.

Nome da actividade: Campamento castrexo

Prazo de inscricion: do 4 ao 15 de xullo

Persoas destinatarias: nenas e nenos de 6 a 12 anos

Datas / quendas:

1ª quenda do 18-29 de xullo

2ª quenda do 1-12 de agosto

3ª quenda do 15-26 de agosto

Lugar de realizacion: Museo do Castro de Vitadonga (Castro de Rei-Lugo)

Horario: de 9:30 a 14 horas de luns a venres

Contido da actividade:

-Cohecemento do museo, do xacemento arqueolóxico e do seu entorno

-Obradoiros de natureza e ocio

-Visitas culturais

-Xogos tradicionais, contos e lendas

Numero de prazas: 15 por quenda

Transporte: Unha vez recibidas as inscricions se habilitarán lugares de recollida que se lies comunicará.

e.mail: difusion.museo.viladonga@xunta.gal

Campamento castrexo