Skip to main content

Tes máis conto que Calleja Pequena mostra nacida da celebración do Día das Bibliotecas 2020.

A biblioteca do Museo Etnolóxico de Ribadavia custodia este conxunto de minicontos da editorial Calleja, resultado dunha doazón en 2013. Destacan nestes minicontos o seu tamaño e o preciosismo das súas ilustracións.

A editorial española Saturnino Calleja, fundada en 1879, en activo durante catro décadas, supuxo unha revolución dentro da edición de libros escolares e de literatura infantil en España, democratizando a lectura infantil.