9 de novembro do 2016 Publícase o número 26 (2016) da revista científica e de divulgación cultural Croa

Museo do Castro de Viladonga

Capa do número 26 da revista Croa
Capa do número 26 da revista Croa

Publícase o número 26 da revista Croa, correspondente ao ano 2016. A revista Croa é unha edición anual do Museo do Castro de Viladonga. De carácter informativo e científico, está composta por artigos de temática arqueolóxica, histórica, artística e patrimonial. Pretende ser o órgano de expresión científica e cultural do museo, e ademais servir de vía de comunicación con outros museos a través do intercambio con outras institucións interesadas.

Na edición deste ano faise fincapé nas ultimas escavacións e consolidacións do castro, no eido propiamente arqueolóxico. Recóllense tamén estudos de carácter artístico, histórico, etnográfico e museográfico, e adícase un apartado especial ás xornadas organizadas polo museo e que se levaron a cabo en xullo deste ano centradas na conservación dos castros no Noroeste peninsular. Por outra banda, apórtanse tamén traballos sobre outros aspectos desenvolvidos no Museo como é a conservación do fondo documental e as novidades bibliográficas recibidas na Biblioteca do Museo.

Índice do número 26 (2016)