14 de novembro do 2014 Publícase o Anuario de Estatísticas Culturais 2014

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publicou o Anuario de Estatísticas Culturais 2014, a décima edición deste traballo, que acaba de difundirse no apartado dedicado a estatísticas culturais do portal web do ministerio.

Ao longo desta década, ao empaquetar os resultados estatísticos máis relevantes do sector cultural na publicación, pretendeuse facilitar o acceso e a visibilidade dos indicadores culturais dispoñibles, evitando a procura en información dispersa e ofrecendo unha ferramenta que contribúa a profundar no coñecemento da situación do sector cultural en España e da súa evolución.

Os seus resultados foron incorporados como noutras ocasións a CULTURAbase, que permite acceder a series estatísticas no ámbito cultural, incluíndo na maior parte dos casos a información dispoñible desde o ano 2000.

Todos os museos e coleccións visitables da Comunidade Autónoma de Galicia achegan datos para o apartado de estatísticas sobre museos que se inclúen neste anuario.