10 de febreiro do 2016 Editado o número 25 (2015) da revista científica e de divulgación cultural Croa

Museo do Castro de Viladonga

A Revista Croa é unha edición anual do Museo do Castro de Viladonga. De carácter informativo e científico, está composta por artigos de temática arqueolóxica, histórica, artística e patrimonial. Pretende ser o órgano de expresión científica e cultural do museo, e ademais servir de vía de comunicación con outros museos ao través do intercambio con outras institucións interesadas.

O volume deste ano adícase a Felipe Arias Vilas, director dese Museo durante tres décadas, con motivo da súa xubilación. Na edición destacan as colaboracións de Fernando Acuña, Xosé Carlos Sierra, Francisco Calo e Julio Reboredo referentes á carreira profesional de Felipe Arias.

Neste novo número recóllense tamén estudos de carácter histórico, etnográfico e museográfico, así como as actividades do museo e a súa asociación de amigos e as novidades bibliográficas recibidas na biblioteca do museo.

A revista pódese descargar aquí en formato PDF.