Bocois
Pechar

Bocois

Contedores de madeira para almacenar, transportar e comercializar o viño.

As distintas denominacións responden á diferente capacidade en olas de cada un deles (medio bocoi, barril de a moio...). Para a conversión aproximada en litros emprégase a medida consensuada de 16 o 16,5 litros para unha ola, aínda que con pequenas variacións segundo concellos e parroquias.

 

Dimensións:
 
Material/soporte:
 
Contexto cultural:
 
Autoría: