Do 13 de marzo ao 5 de abril do 2020 - 10:00h SUSPENSIÓN DA APERTURA AO PÚBLICO

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

En aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, de data 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, queda suspendida a apertura ao público dos museos de titularidade e xestión autonómicas.

Lugar de celebración

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense (Ourense)