Do 29 de maio ao 30 de setembro do 2020 - 08:00h Staffam Mörling. Homenaxe

Fotografías da illa de Ons dos anos sesenta

Museo Massó

Colección de fotografías realizadas por Steffan Mörling na illa de Ons entre 1963 e 1966 e polo seu irmán Mikael Mörling en 1972.

As fotografías proceden do arquivo de Staffan Mörling e Josfa Otero.

Homenaxe a Staffan Morling

Lugar de celebración

Museo Massó (Bueu)