Pechar

Prensa de salgadura

O uso desta peza vincúlase á chegada dos comerciantes cataláns, que introducen unha nova técnica na salgadura, o prensado, de maior rendemento que o que se usaba en Galicia ata entón que consistía na limpeza e salgadura individual. Este sistema consistía en introducir as sardiñas en salmoira para despois prensalas dentro de barrís, extraéndolles a graxa e a auga.

Dimensións:
270 x 283 x 163 cm.
Material/Soporte:
Pedra, madeira, ferro/ Labrado, fundición
Contexto Cultural:
Contemporánea (1850-1900)
Autor: