Profesionais

Para os museos xestionados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural regulouse unha colaboración cos centros educativos de Galicia con programas de formación e voluntariado que teñen como obxectivo principal impulsar á formación do futuro persoal técnico en materia de museos.

Convenios en vigor (descarga en formato PDF):