Museos de Galicia

Novas

23 de febreiro do 2017 Ultímase a ampliación da cesión da reitoral de Santo André para abrir o Museo do Viño

Museo Etnolóxico de Ribadavia

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está ultimando os trámites administrativos para poder abrir canto antes o Museo Galego do Viño. Tal e como explicou o conselleiro Román Rodríguez en sede parlamentaria, o seu departamento traballa na apertura do centro baixo as máximas garantías administrativas e xurídicas, polo que previamente é preciso ampliar a cesión gratuíta do uso e aproveitamento da reitoral de Santo André de Campo Redondo, o espazo no que se vai localizar o futuro museo.

En concreto, o conselleiro subliñou que en 2018 remata a vixencia da cesión de uso e aproveitamento do edificio, polo que é necesario renovala por vinte e cinco anos máis, pasando do ano que vén ao 2043. Para realizar este trámite é preciso que a Diocese de Ourense achegue a documentación necesaria e, posteriormente, tramitar a aceptación da cesión gratuíta mediante decreto da Xunta de Galicia e a súa formalización no correspondente documento público. Inmediatamente despois, a Consellería licitará o Proxecto Museográfico e poñerá así en funcionamento o centro museístico.

O titular do departamento de Cultura do Goberno galego afirmou que todos os trámites previos están feitos, polo que unha vez se formalice a cesión gratuíta de uso do inmoble, o Museo poderá iniciar a súa actividade como centro encargado de recuperar, documentar, conservar e difundir o patrimonio cultural vitivinícola de Galicia.

Referente na historia vitivinícola

O Museo Galego do Viño será un referente no ámbito da etno-antropoloxía e na historia do fenómeno cultural vitivinícola, e traballará de xeito coordinado e complementario co Museo Etnolóxico de Ribadavia. Ademais do contido, o inmoble, que forma parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, destaca pola súa relevancia e interese arquitectónico e histórico.

Máis de 1,36 millóns investidos

Ademais, Román Rodríguez lembrou as fases previas deste proxecto desde que foi cedido á Xunta de Galicia en 1997. Neste contexto, recordou que as obras que nel se acometeron por parte dunha escola obradoiro municipal non se adaptaban ás necesidades dun edificio expositivo, polo que desde o ano 2005, a Consellería realizou traballos de restauración e rehabilitación para adaptalo, conservando as súas peculiaridades construtivas, á función de museo. En concreto, foron investidos máis de 1,36 millóns de euros nesta restauración e acondicionamento.

Por outro lado, o Proxecto Museográfico herdado en 2009 tivo que ser revisado pola Consellería de Cultura en 2014, coa finalidade de rebaixar o custo da execución e adaptalo ás dispoñibilidades orzamentarias. Por tanto, actualmente disponse do espazo restaurado, do modelo museístico reformulado e das partidas orzamentarias reservadas, polo que tan só queda recibir a documentación e tramitar a aceptación e formalización para ampliar a cesión gratuíta de uso do inmoble.

Galería

 • Logo do futuro Museo do Viño de Galicia

 • Imaxe aérea da reitoral

13 de febreiro do 2017 O Museo do Castro de Viladonga renova a súa imaxe: nova identidade visual, nova sinalización, nova páxina web e novos folletos informativos

Museo do Castro de Viladonga

O Museo do Castro de Viladonga é unha institución cultural que cumpre un servizo público cuns sinais de identidade que proveñen tanto dos obxectos da súa colección asociados ao castro  -un xacemento visitable- como da sociedade para a que se conservan. Como centro de investigación este museo evolucionou co tempo e centrouse en poñer as coleccións ao alcance da sociedade. Por este motivo o museo realiza a difusión cultural a través de servizos de información e acollida, exposicións, actividades e servizos de documentación e información das súas coleccións.

Informar sobre o propio museo é o primeiro servizo para que o público acuda. Para conseguir o obxectivo dun maior achegamento do público ao museo do Castro de Viladonga, estanse levando a cabo diversas actuacións para mellorar os seus servizos de información e acollida de visitantes:  novas sinalizacións en estradas, a renovación da imaxe corporativa do museo, o deseño dunha nova páxina web do museo e a edición de folletos actualizados en diversos idiomas.

Novas sinalizacións en estradas

O conxunto arqueolóxico e museístico de Viladonga está emprazado nunha contorna rústica de prados e bosques, afastado das estradas principais, polo que a chegada de visitantes sempre se realiza en vehículos. Aínda que os modernos dispositivos e aplicacións  (GPS, Google maps...) facilitan a chegada dos visitantes ao castro e ao museo, é necesario orientar ao público que se achega polas estradas.

Por esta razón a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de instalar a finais do ano 2016 novos rótulos e frechas indicadoras nas estradas N-640 e LU-1101, que garanten a súa visibilidade e facilitan o acceso ás instalacións ao mesmo tempo que publicitan o museo. No 2017, continuarase coa sinalización nas estradas LU-115,  cruce da N-640-LU120 e na rotonda N-640-A6 e en Castro de Rei.

O impacto da nova sinalización fíxose notar no número de visitantes do último trimestre do pasado ano 2016 (un total de 3.992), o que supuxo un incremento do 26,5% con respecto ao mesmo periodo do ano anterior.

Nova imaxe corporativa

Actualmente os museos renovan a súa imaxe corporativa para adecuarse aos novos tempos. Por este motivo o Museo do Castro de Viladonga acaba de estrear un novo logotipo que representa por si mesmo a institución: o binomio museo-castro, procurando a comunicación entre pasado e presente. Emprégase a letra M como representación do Museo e un círculo para o Castro. Como nexo de unión entrambos os dous, a liña (símbolo icónico que senta as bases para o resto da imaxe) é un camiño de ida e volta que facilita a interpretación do castro logo de visitar o museo, pero tamén á inversa, facendo dos dous elementos un conxunto inseparable.

Nova páxina web

O Museo está a traballar  tamén para presentar proximamente unha nova páxina web, onde se poderá atopar toda a información sobre  o Museo e o Castro, as novas, eventos e actividades que se desenvolvan. Con esta nova páxina, o Museo renova a súa imaxe para ir evolucionando cos tempos e presenta un novo deseño, de fácil navegación e intuitivo, moi visual e deseñado para que o usuario poda acceder facilmente ás informacións relativas ao Castro, á súa historia e escavacións, así como ao propio Museo, o seu traballo e á colección. Este novo sitio créase tamén coa nova tecnoloxía que permitirá aos usuarios navegar comodamente dende calquera dispositivo móbil, sexa teléfono ou tableta.

O novo folleto do Museo do Castro de Viladonga, coa nova imaxe visual e textos e imaxes actualizados, xa está dispoñible en cinco idiomas: galego, castelán, francés, inglés e alemán.

Os visitantes poden adquirilo no propio museo, así como nas oficinas de información e turismo da provincia de Lugo e en gran parte das instalacións hostaleiras da cidade.

Trátase dun políptico-cartel que facilita ao visitante a lectura e comprensión do museo e do xacemento arqueolóxico. Inclúe información de horarios de apertura, situación e acceso, itinerario da visita ao xacemento, historia do museo e plano das instalacións, complementada con fotografías de pezas destacadas do museo.

Galería

 • Cartel sinalizador

 • Frecha indicadora

 • Imagotipo sobre unha foto do castro

 • Imagotipo do museo

3 de febreiro do 2017 Os museos da Consellería de Cultura, Educación e O. U. incrementan as súas coleccións

As coleccións son a razón mesma da existencia dos museos xestionados pola Secretaría Xeral de Cultura a través da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e os programas de incremento das súas coleccións son unha tarefa prioritaria e a garantía para unha xestión de calidade, de posta en valor do patrimonio e de servizo público.

Así, os museos teñen establecidas as prioridades e definidos os criterios para garantir o necesario e correcto incremento, e as seccións da colección que necesitan ampliarse ou completarse para faceren máis coherente o discurso expositivo do museo. En relación con estas necesidades, defínese a tipoloxía de bens culturais mobles que deben adquirirse preferentemente, e de forma periódica, a través de compras, doazóns, depósitos, legados, etc.

Para este fin a Consellería conta co Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia que informa todas as incorporación de pezas destinadas aos museos, arquivos e bibliotecas da súa competencia.

Outra vía de incremento é o ingreso de materiais arqueolóxicos procedentes de intervencións arqueolóxicas autorizadas: milleiros de pezas que ingresaron nos museos xestionados en 2016 procedentes de máis de trinta intervencións autorizadas.

 

O Museo das Peregrinacións e de Santiago ven de incorporar á súa colección de ourivería compostelá un cáliz de prata do arcebispo José del Yermo realizado no ano 1730 e varias pezas de adorno persoal en prata da 1ª metade do século XIX: 3 pulseiras e 4 medallas todas con motivos xacobeos. Ademais ingresou como depósito da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo a réplica da Cruz de Afonso III, que se expón na sala dedicada á evolución da Catedral de Santiago. O orixinal desta cruz de ouro fora doada por ese rei ástur á catedral compostelá no ano 874 e desapareceu en 1906. Ingresaron, neste caso como doazón, 49 positivos fotográficos de José Guitián, que formaron parte da exposición “José Guitián, fotógrafo en Compostela (1950-1980)”, así como unha reprodución do primeiro selo da  Confraría de Santiago en París, cuxo orixinal está datado de 1319 a 1324.

Unha Ara romana procedente do lugar de Xacebáns (Ourense) foi incorporada aos fondos do Museo Arqueolóxico de Ourense por doazón, así como un retrato ao óleo realizado polo artista ourensán Ramón Parada Justel, do que o museo posúe a máis extensa colección en Galicia.

Para o  Museo de Belas Artes da Coruña a Consellería  de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adquiriu catro obras de Pablo Picasso: a composición “Picasso e sol”, apunte dun sol realizado polo autor sobre unha separata da revista Papeles de Son Armadáns, un collage sobre fotografía titulado “Picasso e Jacqueline, Cannes” e dúas xerras de cerámica datadas en 1952-53 que ilustran a súa faceta de ceramista. Do pintor Urbano Lugrís incorporou un óleo sobre táboa con paisaxe costeira nocturna que amosa o estilo inconfundible do pintor galego con elementos oníricos e míticos que o vinculan coa pintura metafísica e o surrealismo. Tamén ingresaron por doazón outros cinco cadros:  tres retratos realizados por Fernando Álvarez de Sotomayor, un retrato realizado de Joaquín Torres Lladó e unha paisaxe de José Seijo Rubio, todos eles en óleo sobre lenzo. En réxime de depósito en comodato o museo ingresou o cadro da Deputación da Coruña “O discurso” de Isaac Díaz Pardo, unha composición fotográfica de gran formato, “O paraíso fragmentado”, de Manuel Vilariño e catro obras depositadas polo Museo Nacional de Arte Reina Sofía de autores galegos: “Ofelia aldeana” de Juan Luís López García, “Parque zoológico” de Antonio Lago Rivera, e “Estío”de Jaime Quesada Porto, ademais da escultura “Amor divino” deste último autor.

Os fondos do Museo Etnolóxico de Ribadavia enriquecéronse mediante doazóns de diversos obxectos de carácter etnolóxico, así como de numerosos fondos documentais e fotografías de época.

Finalmente, o Museo Massó de Bueu foi obxecto dunha importante doazón do coleccionista Antonio Rama: 175 obxectos de antigüidades náuticas. Trátase de instrumentos de navegación e outras pezas que testemuñan a historia da navegación en Galicia: un círculo de reflexión, do que se conservan moi poucos exemplares, o Planetario Trippensee, un globo terráqueo de constelacións e outras pezas como barómetros, bucinas, prismáticos... que incrementan a súa grande colección de temática mariñeira e industrial. Esta colección pode contemplarse actualmente no museo na exposición A arte de navegar.

1 de febreiro do 2017 O Consello da Xunta recoñece a Casa da Navegación de Baiona como un novo centro museístico

Culebrinas de Cabo Silleiro do século XVII. Pequenos canóns de bronce que deberon pertencer a un pecio
Culebrinas de Cabo Silleiro do século XVII. Pequenos canóns de bronce que deberon pertencer a un pecio

O Consello da Xunta na súa reunión do 26 de xaneiro de 2017 recoñeceu a Casa da Navegación de Baiona como centro museístico. Con este recoñecemento da Casa da Navegación de Baiona como colección visitable, son 19 as coleccións e 2 os museos recoñecidos pola Xunta de Galicia dende o ano 1995 no que se aprobou a primeira Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Nela establécese que a creación, autorización e cualificación dun museo ou colección visitable en Galicia farase por acordo do Consello da Xunta.

A Casa da Navegación de Baiona é un centro museístico de titularidade municipal situado no casco histórico de Baiona, na coñecida como Casa Carvajal. Este novo centro dá conta do papel transcendental de Baiona na historia da navegación atlántica e ten como complemento a visita á réplica da Carabela Pinta, situada no porto, testemuña do fito histórico da arribada desta embarcación á vila en 1493 tras o descubrimento de América.

A exposición desenvólvese nas dúas plantas do edificio. Na planta baixa amósase a evolución histórica, urbana e social da Real Vila de Baiona. A planta superior está dedicada ao papel protagonista do seu porto na actividade pesqueira e comercial, así como á vida e á morte no mar cos vestixios de  naufraxios e batallas contra corsarios, piratas e armadas estranxeiras.

Tal e como se recolle no regulamento interno da Casa da Navegación: “A misión desta colección visitable é a protección, conservación, documentación, investigación e difusión dos bens materiais e inmateriais do patrimonio cultural, vinculado co porto e coa Vila de Baiona no contexto da navegación atlántica, e cun coñecemento profundo da súa evolución, en especial do papel que o seu porto xogou na conformación urbanística e social da vila”.

A colección é multidisciplinar pero destacan os fondos de carácter arqueolóxico procedentes de intervencións no seu casco histórico así como do dragado do porto de Baiona. Trátase fundamentalmente de material cerámico que chegaba a través do comercio marítimo dende antigo,  como así o manifestan a cántara andalusí e as xerras normandas medievais. Desta época son tamén a tapa de sartego do cemiterio medieval de Santa Liberata que mostra signos relativos á actividade mariñeira do defunto, moedas dos séculos XIII ao XV e enxoval funerario. A exposición complétase con portulanos antigos onde aparece mencionado o porto de Baiona, pezas e documentos alusivos á Arribada da Carabela Pinta, artes de pesca e referencias á poboación mariñeira da vila, obxectos e manuais de navegación, e fotografías e pezas que ilustran naufraxios na costa de Baiona, como os canóns dun pecio de Cabo Silleiro do século XVII.

Galería

 • Imaxe da exposición permanente

  Culebrinas de Cabo Silleiro do século XVII. Pequenos canóns de bronce que deberon pertencer a un pecio

 • Imaxe da exposición permanente

  Casa da Navegación. Planta baixa. En primeiro termo o Glider Scarlet Knight, robot submarino non tripulado que no ano 2009 partiu de Nova Jersey e chegou ás costas de Baiona para recabar datos sobre salinidade, temperatura e correntes mariñas

 • Imaxe exterior do edificio

  Casa Carvajal, sede da Casa da Navegación de Baiona

20 de xaneiro do 2017 O Museo de Belas Artes da Coruña amplía a súa colección coa obra O discurso, de Díaz Pardo

Museo de Belas Artes da Coruña

O Museo de Belas Artes da Coruña vai incorporar á súa colección a obra ‘O discurso’, de Isaac Díaz Pardo, despois de que a Deputación da Coruña cedese o cadro realizado polo intelectual e galeguista no ano 1946 á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. A cesión favorecerá o acceso da cidadanía a esta obra a través do devandito museo de xestión autonómica.

O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o presidente e a vicepresidenta da Deputación, Valentín González e Goretti Sanmartín, respectivamente; e a directora do Museo de Belas Artes, Ángeles Penas, participaron hoxe no acto de cesión desta obra artística de gran valor, realizada por unha figura excepcional da cultura galega como é Díaz Pardo, tanto desde o punto de vista artístico como desde a súa faceta fundamental de promotor empresarial e cultural. Así o asegurou o secretario xeral de Cultura, quen destacou “a conservación, a posta en valor e a difusión do noso patrimonio cultural” como os principais obxectivos desta colaboración institucional entre os gobernos autonómico e provincial.

Segundo explicou Anxo Lorenzo, o depósito do lenzo no Museo de Belas Artes facilitará o acceso á obra por parte de toda a cidadanía, que proximamente se poderá visitar na sala de arte galega do século XX do museo.

Díaz Pardo no Museo de Belas Artes

Ademais de ampliar a colección permanente, coa incorporación á súa colección da obra ‘O discurso’, o Museo de Belas Artes da Coruña enriquece e completa a presenza de Díaz Pardo nela, representada na actualidade por tres pezas de pequeno formato: os óleos ‘Nu’ e ‘Xentes que ollan’ –o primeiro foi un depósito do propio autor e o segundo, unha doazón de Maruxa Seoane, muller do pintor Luís Seoane– e a pintura sobre madeira Cruz con Santiago Peregrino, doada por José Seijo Rubio.

“Ese home excepcional que foi Díaz Pardo pintou ‘O discurso’ na mesma década na que nacía a colaboración entre a Deputación da Coruña e o Museo de Belas Artes”, explicou o secretario xeral. Foi concretamente en 1944 cando se produciu o primeiro depósito de obras na antiga sede do museo, con pezas de Ovidio Murguía, Imeldo Corral e Juan Luis López.

Desde entón, foron diversas as pezas que a Deputación depositou na colección permanente do museo, de autores e de autoras galegos de referencia como Laxeiro, Prieto Nespereira, Felipe Bello, Carlos Maside ou Manuel Colmeiro, así como doutros autores fundamentais como Francisco Goya, coa cesión de álbums de gravados do artista en 1983, concretamente, 80 estampas da serie ‘Los desastres de la guerra’ e outras 80 estampas da serie ‘Los caprichos’.

Cunhas dimensións de 1,66 x 1,96 metros, a peza ‘O discurso’ está datada en 1946, década na que Isaac Díaz Pardo abandona a influencia da pintura académica para decantarse por un estilo cada vez máis personalizado. Como ocorre co resto de obras desta época, o tema central é a figura humana, recreada en amplos volumes e cun gran protagonismo do debuxo.

Galería

 • Imaxe da presentación

 • Imaxe da presentación

 • Imaxe da presentación

Paginador

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23