Museos de Galicia

Novas

27 de marzo do 2017 Maxia no Castro de Viladonga

Museo do Castro de Viladonga

O sábado 25 de marzo o Museo do Castro de Viladonga iniciou a súa programación de actividades do ano 2017 coa actuación do mago ilusionista Óscar Bello, que presentou unha maxia “moderna e tecnolóxica”. Na súa actuación mesturou os clásicos xogos de barallas coa maxia máis moderna, a “Tecnomaxia”, onde os protagonistas son os móbiles e a tecnoloxía.

Óscar Bello é natural da parroquia de San Xián de Mos do Concello de Castro de Rei, e aínda que a súa actividade profesional non é a maxia, adícase a ela con entusiasmo, de feito o público foi moi participativo en cada un dos xogos, e a diversión e as risas estiveron presentes en todo o espectáculo.

 

Galería

 • Imaxe da actividade

 • Imaxe da actividade

 • Imaxe da actividade

24 de marzo do 2017 Presentación dun novo programa educativo no Museo de Belas Artes da Coruña

Museo de Belas Artes da Coruña

"Un Museo en movemento" propón unha actividade pensada para dar a coñecer a colección de arte do Museo a colectivos con diversidade funcional.

O mércores 22 de marzo presentouse no Salón do Museo de Belas Artes da Coruña un novo programa educativo que o Museo e a súa Asociación de Amigos ofrecen a colectivos con necesidades especiais. Os participantes foron Rocío Fraga Sáenz (Concelleira de Igualdade e Diversidade, Concello da Coruña), Ángeles Penas Truque (Directora do Museo de Belas Artes da Coruña), Pedro Vasco Conde (Presidente da Asociación de Amigos do Museo) e un representante de APEM (entidade colaboradora).

A Fundación EMALCSA da Coruña realizou a I Convocatoria de Axudas para favorecer a inclusión e a accesibilidade na vida cultural, Cultura Inclusiva, dirixida a apoiar entidades culturais que, en colaboración con entidades de persoas con minusvalía, presenten proxectos específicos que teñan algunha das finalidades indicadas nas bases.

No marco desta convocatoria, a Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña asinou un convenio coa Fundación para por en marcha un proxecto para favorecer unha cultura accesible e inclusiva, dirixido ás persoas e colectivos da cidade con dificultades para a súa plena integración social.

Con dito fin e coa supervisión e o aval do Museo de Belas Artes, propúxose a actividade Un Museo en movemento, pensada para dar a coñecer a colección de arte do Museo as devanditas entidades e colectivos, sen ter que desprazarse ata o mesmo. Deste xeito, quérese facilitar a accesibilidade aos espazos e actividades culturais, fomentar a participación na creación artística, partindo de que todos deben ter a posibilidade e o dereito de desenvolverse mediante a arte.

Ao mesmo tempo, o Museo, lonxe de converterse nun elemento marxinal que se contempla respectuosamente desde lonxe, abriría unha vía de traballo que enriquece e facilita a relación co público, ao achegar a súa colección a aquelas persoas que, por causas diversas, non tiveran posibilidade de desprazarse ás súas instalacións.

Visitas – obradoiro:
Deseñáronse unhas visitas - obradoiros para desenvolver nos distintos centros ou locais sociais, onde os membros ou usuarios farán un achegamento a unha selección de obras de arte, a través de dúas fases de traballo:

 • Proxección dun itinerario virtual a través da colección, apoiado polas explicacións dun especialista en historia da arte.
 • Obradoiro sinxelo relacionado cos contidos expostos, que reforzará a explicación á vez que fomentará o exercicio das súas aptitudes creativas.

Duración: hora e media como máximo

Equipo de traballo: un historiador da arte, unha educadora social e unha monitora do taller.

Infraestrutura e materiais necesarios: todos os equipos e instrumental necesario será aportado desde a organización, necesitando unicamente unha sala con mesas de traballo e un acceso próximo de auga, así como unha parede na que proxectar a presentación.

Datas: ata o 30 de xuño de 2017, de martes a venres, en horario de mañá ou tarde, segundo as necesidades da entidade solicitante.

Actividade de carácter gratuíto.

Para recibir información ao respecto, no teléfono 881 881 700 ou no email: amigosmbac@gmail.com, e solicitar día e hora. Uns días antes da visita, o coordinador porase en contacto para concretar os termos da mesma e adecualos ao perfil do usuario.

15 de marzo do 2017 Inaugúrase no Museo das Peregrinacións e de Santiago a exposición "Na procura do pasado"

Museo das Peregrinacións e de Santiago

A exposición “Na procura do pasado” recupera o labor das principais figuras que impulsaron a  arqueoloxía na provincia de Ourense dende o século XIX ata a pasada década dos anos 70. Foi inaugurada o 14 de marzo no Museo das Peregrinacións e de Santiago o polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; pola directora xeral do Patrimonio Cultural, María Carmen Martínez Insua; polo alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; polo director do museo, Bieito Outeiriño, e polo director do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense (MAPOu), Xulio Rodríguez.

A mostra, pretende dar unha visión das principais figuras que levaron a cabo a práctica da arqueoloxía desde finais do século XIX ata os anos 70 do século XX. Neste labor destacan os nomes de Marcelo Macías, Arturo Vázquez Núñez, Manuel Díez Sanjurjo, Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo Fernández, Xesús Ferro Couselo, Xesús Taboada Chivite, Conde Valvís, Rubén García Álvarez, Manuel Chamoso Lamas e Laureano Prieto, entre outros.

A exposición recolle fotografías destes pioneiros así como pezas arqueolóxicas directamente relacionadas coa súa actividade e que forman parte dos fondos do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, como o guerreiro de Armeá, o sedente de Xinzo, a tábula de Castromao e o mosaico da Cigarrosa, entre outras.

A exposición é unha produción propia do Museo Arqueolóxico de Ourense, que, logo da súa exhibición na Sala de exposicións de Afundación en Ourense, agora itinera para transmitir ao maior público posible a importancia deste tema para toda a arqueoloxía galega.

“Na procura do pasado” poderá visitarse no Museo das Peregrinacións e de Santiago ata o próximo 28 de maio na sede da praza das Praterías.

 

Galería

 • Peza da exposición

 • Peza da exposición

 • Peza da exposición

 • Peza da exposición

14 de marzo do 2017 Remata a campaña de escavacións no Castro de Viladonga

Museo do Castro de Viladonga

Vén de rematar a campaña 2016 de escavación, acondicionamento e consolidación arqueolóxica no Castro de Viladonga, financiada con fondos Feder e da Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia. A empresa adxudicataria do proxecto, Terra Arqueos, fixo entrega dos materiais e da información complementaria: memoria, planimetría, documentación gráfica e inventario de materiais.

A actuación nesta campaña centrouse en dous sectores da croa do castro, nun tramo noroccidental da muralla e no ángulo leste da entrada a croa, onde se levaron a cabo traballos de reescavación, consolidación e acondicionamento.

Destaca nesta intervención o cambio de criterio na restauración das estruturas e no remate da consolidación e protección dos seus muros, xa que se empregou un morteiro resistente en exteriores. Isto fai innecesaria a colocación das lousas de protección das cabeceiras, así como dos terróns ou tepes vexetal que se viñan empregando e que se substitúen por unha ou varias fiadas de sacrificio ou protección a base de lousa e xisto.

Os materiais atopados como resultado da escavación do camiño e a reescavación previa á consolidación foron máis abondosos do previsto, dado o escaso do espazo intervido. Destacan especialmente numerosos fragmentos de cerámica común romana correspondentes a varias vasillas que se poderán reconstruír case na súa totalidade. É de sinalar a casualidade de ter atopado nesta escavación a metade dunha tapadeira de barro da que a outra parte fora atopada nas escavacións dos anos 70, o que vai permitir a súa completa restitución.

Recolléronse ademais algúns fragmentos de terra sigillata, ferros, moedas (algunhas delas constantinianos) e unha pulseira de bronce así como un gran número de tégulas.

Galería

 • Vista aérea da zona escavada

 • Peza atopada nas escavacións

6 de marzo do 2017 Publicacións venais recentes dos museos xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e O. U. a través da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Os museos xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e O. U. editan todos os anos catálogos e guías visuais das exposicións realizadas, así como publicacións periódicas orientadas á investigación e difusión do patrimonio cultural de Galicia.

Neste documento en formato PDF pódese consultar a relación de publicacións novas dispoñibles para a súa adquisición nas sedes dos museos. Algunhas pódense adquirir online a través da páxina web da Libraría Institucional da Xunta de Galicia.

 

Galería

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa de

 • Capa da revista Croa

Paginador

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22