Museos de Galicia

Museo Etnolóxico de Ribadavia

23 de febreiro do 2017 Ultímase a ampliación da cesión da reitoral de Santo André para abrir o Museo do Viño

Museo Etnolóxico de Ribadavia

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está ultimando os trámites administrativos para poder abrir canto antes o Museo Galego do Viño. Tal e como explicou o conselleiro Román Rodríguez en sede parlamentaria, o seu departamento traballa na apertura do centro baixo as máximas garantías administrativas e xurídicas, polo que previamente é preciso ampliar a cesión gratuíta do uso e aproveitamento da reitoral de Santo André de Campo Redondo, o espazo no que se vai localizar o futuro museo.

En concreto, o conselleiro subliñou que en 2018 remata a vixencia da cesión de uso e aproveitamento do edificio, polo que é necesario renovala por vinte e cinco anos máis, pasando do ano que vén ao 2043. Para realizar este trámite é preciso que a Diocese de Ourense achegue a documentación necesaria e, posteriormente, tramitar a aceptación da cesión gratuíta mediante decreto da Xunta de Galicia e a súa formalización no correspondente documento público. Inmediatamente despois, a Consellería licitará o Proxecto Museográfico e poñerá así en funcionamento o centro museístico.

O titular do departamento de Cultura do Goberno galego afirmou que todos os trámites previos están feitos, polo que unha vez se formalice a cesión gratuíta de uso do inmoble, o Museo poderá iniciar a súa actividade como centro encargado de recuperar, documentar, conservar e difundir o patrimonio cultural vitivinícola de Galicia.

Referente na historia vitivinícola

O Museo Galego do Viño será un referente no ámbito da etno-antropoloxía e na historia do fenómeno cultural vitivinícola, e traballará de xeito coordinado e complementario co Museo Etnolóxico de Ribadavia. Ademais do contido, o inmoble, que forma parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, destaca pola súa relevancia e interese arquitectónico e histórico.

Máis de 1,36 millóns investidos

Ademais, Román Rodríguez lembrou as fases previas deste proxecto desde que foi cedido á Xunta de Galicia en 1997. Neste contexto, recordou que as obras que nel se acometeron por parte dunha escola obradoiro municipal non se adaptaban ás necesidades dun edificio expositivo, polo que desde o ano 2005, a Consellería realizou traballos de restauración e rehabilitación para adaptalo, conservando as súas peculiaridades construtivas, á función de museo. En concreto, foron investidos máis de 1,36 millóns de euros nesta restauración e acondicionamento.

Por outro lado, o Proxecto Museográfico herdado en 2009 tivo que ser revisado pola Consellería de Cultura en 2014, coa finalidade de rebaixar o custo da execución e adaptalo ás dispoñibilidades orzamentarias. Por tanto, actualmente disponse do espazo restaurado, do modelo museístico reformulado e das partidas orzamentarias reservadas, polo que tan só queda recibir a documentación e tramitar a aceptación e formalización para ampliar a cesión gratuíta de uso do inmoble.

Galería

 • Logo do futuro Museo do Viño de Galicia

 • Imaxe aérea da reitoral

11 de abril do 2014 Restauración dunha chaqueta de nena no Museo Etnolóxico de Ribadavia

Museo Etnolóxico de Ribadavia

A restauración da Chaqueta infantil feminina co nº de inventario 3658, tivo como obxecto a recuperación desta peza pertencente a un conxunto de indumentaria de finais do século XIX doado por Luisa Fernanda Redonet Alvarez, de Xubín, Razamonde (Ourense).

Esta prenda pertenceu a unha meniña falecida en 1892 á idade de 7 anos, segundo información, procedente da tradición oral familiar, que proporciona a doadora. Semella ser que a tía da pequena conservou as prendas desta, moi afectada polo seu falecemento a causa dun accidente doméstico.

Actualmente a chaqueta forma parte da exposición “Seguindo o fío”, que se pode visitar na segunda planta do Museo Etnolóxico de Ribadavia.

A intervención foi realizada por Luz Pedrido Pérez no taller de restauración do Museo Etnolóxico durante o ano 2012, baixo os principios básicos de lexibilidade da intervención, de estabilidade dos materiais aplicados e da reversibilidade dos tratamentos efectuados.

Un obxectivo do Museo Etnolóxico é dar a coñecer os procedementos e produtos utilizados na restauración da súa colección de tecidos e indumentaria, así como a complexidade das actuacións que sobre eles se practican, como queda de manifesto no informe da restauración elaborado pola restauradora Luz Pedrido Pérez.

12 de febreiro do 2014 Tres museos galegos no catálogo temático "Mujeres ante la adversidad: tiempos y contratiempos"

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, a Subdirección Xeral de Museos Estatais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publica o proxecto "Mujeres ante la adversidad: tiempos y contratiempos", no marco da iniciativa "Patrimonio en Femenino". Trátase dun catálogo en liña destinado a analizar o papel das mulleres en períodos de tránsito, transformación ou conflito desde unha óptica múltiple: no social, no ámbito da economía, en etapas de transformacións políticas e no mundo privado. Así mesmo, o catálogo ten como obxectivo destacar a determinadas mulleres con nome e apelidos nestas etapas de cambio en diferentes culturas e sociedades.

Todo iso visualízase a través de máis de noventa bens culturais, seleccionados con base ás propostas dos museos integrantes da Rede Dixital de Coleccións de Museos de España, entre eles foron elixidos tres dos museos xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria. De acordo a esta selección, o catálogo "Mujeres ante la adversidad: tiempos y contratiempos" articulouse en cinco liñas expositivas nas que participan os devanditos museos coas seguintes pezas:

Cambio social

Esta primeira categoría ten como obxectivo destacar o papel das mulleres dentro da sociedade e visualizar fitos clave como a progresiva incorporación da muller ao traballo, o seu protagonismo en momentos de cambios radicais na sociedade ou os cambios sociais que se albiscan na evolución da indumentaria feminina.

"Grupo no exterior. Magosto" (2009MCHG_5). Museo Etnolóxico de Ribadavia

Subsistencia e supervivencia

Os períodos de recesión foron constantes en todas as culturas e sociedades ao longo da historia. As mulleres desempeñaron nestas etapas críticas, especialmente as sobrevidas tras conflitos bélicos, un papel fundamental como eixo central da cohesión familiar, saíndo en numerosas ocasións a buscar o sustento económico ben mediante a forza do seu traballo ou chegando a vender os seus bens persoais. A figura feminina adquire, por tanto, un protagonismo fundamental nos períodos máis críticos, economicamente, da Humanidade.

"Medalla Guerra de África contra Marrocos" (CE004610). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

"O ocaso de Ramón Parada Justel" (CE003156). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

"Grupo nun exterior" (2010/11/000670). Museo Etnolóxico de Ribadavia

"Retrato exterior. Rosquilleiras" (2008/10/000645). Museo Etnolóxico de Ribadavia

Conflitos e transformacións políticas

Unido ao anterior, as mulleres foron tamén protagonistas silenciosas e silenciadas nos períodos de transición e cambio político. A Historia legounos os nomes daqueles homes que adquiriron un papel relevante nos tránsitos máis acelerados e rupturistas do devir histórico. Pero iso non significa que as mulleres quedasen relegadas no ámbito do fogar nestas etapas. Foron moitas as mulleres que, ben desde unha situación de privilexio social ou porque romperon as estruturas nas que estaban enclaustradas, tiveron unha presenza destacada nos grandes capítulos de cambio da Historia.

"Sin nombre" de Francisco Vázquez Díaz (D-563). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

"Grupo no exterior. Procesión" (2008/10/000074). Museo Etnolóxico de Ribadavia

En clave persoal

A esfera do privado non está exenta de crise e rupturas. A través desta categoría, queremos poñer de manifesto todos eses cambios que afectan as mulleres, ao seu rol no ámbito da familia ou dunha comunidade, aos propios ritos de paso.

"Retrato no exterior" (2006/10/000644). Museo Etnolóxico de Ribadavia

"Retrato no exterior. Grupo familiar" (2008/10/000393). Museo Etnolóxico de Ribadavia

Nomes propios

Determinadas mulleres viviron, en si mesmas, uns cambios e rupturas que van máis aló de todos os ámbitos indicados anteriormente. O catálogo temático quere dar visibilidade a estas mulleres destacando as súas experiencias ante o cambio e a crise nun sentido amplo do termo.

"Santa Eustaquia" (D-938). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

Galería

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Grupo no exterior. Magosto" (2009MCHG_5). Museo etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Medalla Guerra de África contra Marrocos" (CE004610). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "O ocaso de Ramón Parada Justel" (CE003156). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Grupo nun exterior" (2010/11/000670). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Retrato exterior. Rosquilleiras" (2008/10/000645). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Sin nombre" de Francisco Vázquez Díaz (D-563). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Grupo no exterior. Procesión" (2008/10/000074). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Retrato no exterior" (2006/10/000644). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Retrato no exterior. Grupo familiar" (2008/10/000393). Museo Etnolóxico de Ribadavia

 • Tres museos galegos no catálogo temático

  "Santa Eustaquia" (D-938). Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela

13 de decembro do 2013 Xesús Vázquez Abad subliña a importancia histórica das Xornadas Abrente como “espazo de diálogo para a nosa dramaturxia”

Museo Etnolóxico de Ribadavia

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, inaugurou hoxe as ‘Xornadas Abrente. 1973-2013’, onde salientou a importancia da mostra para crear “un espazo de diálogo para a nosa dramaturxia e aparecer como confluencia construtiva das diferentes formas de entender a escena”. Neste acto, ao que asistiu tamén o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o conselleiro lembrou que “máis aló do valiosísimo pulo para o teatro galego, dexergamos o que trae para a nosa expresión cultural, para consolidar o galego como idioma de prestixio en todos os eidos da vida”.

O encontro, que se celebra este venres e sábado en Ribadavia, ten como obxectivo conmemorar o 40 aniversario da celebración da I Mostra Abrente, evento fundamental para a consolidación do novo teatro galego e na nosa lingua propia. A Consellería de Cultura e Educación destinou máis de 26.000 euros para a organización destas xornadas. Asemade, tamén participaron na organización o concello de Ribadavia, a Real Academia Galega, a Deputación de Ourense, a propia Asociación Cultural Abrente e o Museo Etnolóxico de Ribadavia. Con estas accións ponse en valor o papel clave da Mostra Abrente e da xeración de dramaturgos a ela vencellada na conformación da escena teatral galega actual, así como na consolidación de citas como a MIT de Ribadavia.

O Centro Comarcal do Ribeiro e a Casa da Cultura de Ribadavia foron os escenarios escollidos para acoller as mesas redondas destas xornadas, que contan coa participación de destacados estudosos e persoeiros do mundo da cultura, como o director do centros Dramático Galego, Manuel Guede; Xosé Luis Chao, Manuel Lourenzo –participante naquelas mostras hai 40 anos–, Candido Pazó, Camilo Fernández Valdehorras, Júlio Cardoso, Maribel Outeiriño ou Luís Álvarez Pousa. Así mesmo representarase a obra teatral ‘BailadELAS’, de Roberto Vidal Bolaño, autor ao que se lle dedica este ano o Día das Letras e que foi gañador en 1980 do premio da derradeira Mostra Abrente; e descubrirase unha placa conmemorativa na casa de Xesús Sánchez Orriols, un dos impulsores da Asociación Cultural Abrente e da Mostra.

Publicacións
Ademais da celebración destas xornadas, a Mostra Abrente lembrarase tamén a través da publicación dun volume que recolle os textos premiados entre 1973 e 1980. Trátase de obras que están sen publicar ou son edicións difíciles de conseguir hoxe en día, e entre as que se encontran textos como ‘Bailadela da morte ditosa’, de Vidal Bolaño. Tamén neste marco publicarase ‘Ricard Salvat e o teatro galego’, que analiza a relación dun dos grandes impulsores do teatro catalán coa dramaturxia galega, desenvolvida tamén desde a propia Mostra Abrente, en prol da que tamén traballou.

Así mesmo estrearase ‘Abrente, unha clave para o teatro galego’, documental de Antonio Simón sobre a historia da mostra e a súa vinculación coa creación do teatro público e privado na nosa terra.

13 de setembro do 2013 Espazos Sonoros propón novos diálogos entre a música e o patrimonio cultural

Museo Etnolóxico de Ribadavia

O festival trasládase á comarca do Ribeiro, en Ourense, e á Terra Chá, en Lugo, para ofrecer dous concertos en diálogo co patrimonio cultural no que se enmarcan os seus escenarios: un do guitarrista Marcos Teira no Museo Etnolóxico de Ribadavia e outro do grupo de percusión Odaiko no Castro de Viladonga.

Esta fin de semana o festival Espazos Sonoros 2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria trasládase á comarca do Ribeiro, en Ourense, e á Terra Chá, en Lugo, para ofrecer dous concertos en diálogo co patrimonio cultural no que se enmarcan os seus escenarios: un do guitarrista Marcos Teira no Museo Etnolóxico de Ribadavia e outro do grupo de percusión Odaiko no Castro de Viladonga.

O sábado 14, a xornada estará dedicada ao coñecemento da cultura vitivinícola do Ribeiro e do barrio xudeu de Ribadavia. Está prevista a visita a unha adega pertencente á D.O. do Ribeiro, onde o público poderá participar activamente no proceso da vendima: a colleita da uva na viña e as primeiras operacións para a elaboración do viño, dende que esta chega á adega. Posteriormente, terá lugar un xantar organizado por xentileza da D.O. Ribeiro, nunha fermosa paraxe da comarca e, posteriormente, unha visita guiada ao barrio xudeu de Ribadavia.

A xornada rematará cun concerto do guitarrista Marcos Teira, que presentará, ás 20.00 horas, no patio do Museo Etnolóxico de Ribadavia, o seu novo disco, Flamenco Translations, no que adapta músicas de todo o mundo á linguaxe do flamenco. Cunha longa traxectoria como guitarrista, Marcos Teira colaborou con sólidas formacións e artistas coma Marful, Narf, Uxía, Rodrigo Romaní ou Budiño.

Ao día seguinte, o domingo 15, no Castro de Viladonga terá lugar, ás 20.00 horas, un concerto do grupo de percusión Odaiko, unha formación integrada por catro percusionistas cunha fonda formación e traxectoria concertística, que se converteu, desde a súa presentación en Holanda en 2002, nun dos grupos galegos de percusión máis innovadores e con máis proxección internacional.

No seu programa de concerto, Odaiko presenta un repertorio variado no que as percusións contemporáneas, como marimbas ou vibráfono e percusións electrónicas coma o xylosynth, se fusionan con elementos da música tradicional galega, entre os que atopamos tamén apeiros de labranza, que foron empregados como instrumentos para marcar o ritmo das tarefas e alegrar os longos días de traballo no campo.

O concerto porá remate a unha tarde de visita guiada por un dos máis destacados vestixios arqueolóxicos da cultura castrexa, o Castro de Viladonga, e polas instalacións do seu museo.

Aberto o prazo de inscrición para vindeiras actividades

O festival Espazos Sonoros mantén aberto o prazo de inscrición para o obradoiro infantil ‘Contrúe o teu propio tubo de órgano’, que terá lugar o sábado 21 de setembro no mosteiro de San Rosendo de Celanova e tamén para a rolda paisaxística de Ourense do domingo 22.

Estas dúas actividades contan con un número de prazas limitadas, polo que para poder participar é precisa a inscrición previa a través do enderezo electrónico actividades@espazossonoros.org.