Museos de Galicia

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Aberta todo o ano Detrás da cámara: imaxes do outro

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Fotografías de Pedro A. López Suárez nos anos 60 do pasado século.

Pedro A. López Suárez é membro da Sociedade Fotográfica da Coruña. No ano 1963, con dezaoito anos, acada o 1º e o 3º premio no Salón de Noveles de dita sociedade, dando inicio a un elenco de galardóns entre os que destacan os obtidos no II Salón Rexional Circulante, Foto do Mes da Sociedade Fotográfica da Coruña, Salón de Primavera do Banco Hispano Americano e a Real Sociedad Fotográfica de Madrid, I Salón Ibérico e III Nacional da Agrupación Fotográfica de Compostela, III Concurso de Diapositivas Concello da Coruña, VII Concurso de Diapositivas Concello da Coruña... A exposición invita a un percorrido que fala do espazo urbano en crecemento, grazas á incorporación á cidade da poboación sobrante no agro que se integra paseniñamente na nova conxuntura económica e social. Pedro A. López Suárez achégase ao «milagre económico español» tralo que se agocha unha sociedade marcada polos desequilibrios sociais e o desarraigo dalgúns dos protagonistas do éxodo rural. A espontaneidade da súas fotografías de rúa fan hoxe do seu fondo unha fonte documental para achegarse á sociedade dos anos sesenta a través dunha lectura dende a Historia ou dende a Antropoloxía.

Aberta todo o ano Seguindo o fío, a tradición téxtil en Galicia

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Un percorrido polo aproveitamento artesanal do liño e a actividade téxtil no rural galego.

Esta mostra sitúase nas salas 3 e 4 do Museo, e ten dúas partes: na primeira faise un percorrido polo cultivo do liño en Galicia e polos aproveitamentos que no medio rural se facían da febra de liño e da la; na segunda parte relaciónanse as destrezas adquiridas polas mulleres galegas e o seu aproveitamento como costureiras nos anos da fame e nos talleres que, anos despois, traballarán para as grandes firmas industriais que emerxerán en Galicia despois dos anos 80 do pasado século e ata hai poucos anos.

Aberta todo o ano O viño na adega. Vellos traballos. De San Miguel a San Martiño

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Na propia adega do museo, pódese ver esta exposición que expón por vez primeira varias pezas singulares da colección vitivinícola deste Museo, ao tempo que mostra as vellas formas de vinificación. Tanto as pezas como as fotografías fan referencia ao traballo de vinificación na adega, a un método tradicional e popular, profundamente enraizado nos costumes do Ribeiro, e que aínda mantén unha presenza testemuñal en explotacións familiares.

Aberta todo o ano A mirada dos espazos. Cara a unha antropoloxía visual

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Nas salas 5, 6 e 7, o museo amosa un paso máis cara aos terreos da imaxe e a fotografía. Logo das primeiras series expositivas (Imaxes de Galicia e Álbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadavienses) e das publicacións editadas sobre o mundo da imaxe, pretendeuse agora proxectar unha ollada etnolóxica máis sistemática sobre os espazos visibles da sociedade que a imaxe fotográfica mostra e, ás veces, oculta. Figura como subtítulo da exposición a expresión "Cara a unha antropoloxía visual", porque a través dos distintos autores e dos seus obradoiros realizouse un relato etnográfico no que asoman ámbitos e espazos da vida social, descritos e interpretados aquí.

Nesta ocasión trátase de presentar aos fotógrafos que teñen obra na colección do Museo Etnolóxico. Pretendeuse así facilitar o seu disfrute e divulgar as súas fotografías como é obvio, pero tamén dar a coñecer parte do traballo que o museo, isto é, tanto o seu persoal como os investigadores que acoden a estudar estes bens, está a facer con estes fondos. Un traballo centrado na análise da fotografía esencialmente como documento capaz de aportar información acerca da sociedade na que se produciu. Foi tamén intención do museo lembrar a figura de Benito Losada, que motivou a participación dende hai anos do museo no Outono Fotográfico.

Aberta todo o ano A pesca fluvial a través da colección do Museo Etnolóxico

Museo Etnolóxico de Ribadavia

A evolución deste tipo de pesca, a que se leva a cabo nos ríos, analízase nesta exposición a través de dúas variables que se entrecruzan: os cambios que levan da pesca fluvial como actividade económica complementaria ata a pesca entendida como manifestación cultural.

O  discurso constrúese con obxectos, fotografías e textos, articulado en “artes naseiras” (as máis antigas), “artes redeiras” (as de máis capacidade extractiva), as “embarcacións” e “as artes de liña” (a pesca con cana).

Comisario: Víctor Manuel Castro Carballal

Coordinador: César Llana Rodríguez

Restauradoras: María José Ruíz Vázquez e Sara Costa Muñoz

Bibliotecaria: Rosa Lamas Casado

Deseño e montaxe: Copias de Autor