Museos de Galicia

Museo de Belas Artes da Coruña

Do 18 de outubro do 2016 ao 16 de xuño do 2017 Visitas e actividades educativas

Museo de Belas Artes da Coruña

Coma os anos anteriores, o Museo de Belas Artes centra moita de súa actividade didáctica nos máis novos, para o achegamento dos rapaces e rapazas ao mundo dos museos.

As visitas guiadas consisten nun percorrido didáctico polas salas do museo adaptado aos diferentes niveis educativos. Para o alumnado de infantil e primaria, e algúns percorridos de secundaria, a actividade inclúe a realización dun obradoiro. As visitas serán guiadas por un educador propio do museo, que favorecerá o achegamento do alumnado ás diferentes formas artísticas de xeito dinámico e lúdico, fomentando a participación e estimulando a súa creatividade.

O profesorado pode solicitar o envío de información específica sobre as actividades que realizarán os escolares dun determinado nivel. Tamén existe a posibilidade de que o profesorado desenvolva e guíe unha actividade propia, previa confirmación do Museo.

A visita é gratuíta. O museo ten reservado un espazo para a parada do transporte escolar.

Calendario e horarios: A partir do 18 de outubro de 2016 ata o 16 de xuño de 2017. De martes a venres ás 10:00 e ás 11:30 h. A duración das propostas educativas será de 1 hora e 30 minutos aproximadamente.

Os centros educativos que teñan dificultades para asistir ao museo neste horario (por motivos de procedencia xeográfica ou de organización do propio centro), poden poñerse en contacto co Museo e solicitar unha visita nun horario diferente ao establecido. 

Destinatarios: Escolares desde Educación Infantil (2 anos) a Bacharelato, formando grupos de 60 persoas máximo (o museo conta con dous educadores).

A solicitude e reserva de visita poderá facerse no teléfono 881 881 700  (de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 h) ou no correo electrónico do museo: mu.belas.artes.difusion@xunta.gal

Tamén se pode reservar a través do programa educativo do concello da Coruña: Coruña Educa

Domingo 29 de abril ás 12:00 horas Resonare. Música de cámara

Museo de Belas Artes da Coruña

Concerto de música clásica no Museo de Belas Artes Concerto de música clásica no Museo de Belas Artes.

Coa colaboración da Asociación dos Amigos do Museo, ofrécese este concerto para fomentar a difusión de novos intérpretes galegos.

O programa será o seguinte:

1ª Parte

CUARTETO STANDART (Miguel Fernández e Xoán Carro, violíns; Helena Arias, viola; Rubén García, violonchelo)

-Cuarteto Op. 1, nº 1 - F.J. Haydn

presto assai – minuetto - finale

- Cuarteto Op. 18 nº 4 - L. van Beethoven

Allegro ma non tanto

- Tres danzas - J.L. Turina

ragtime – tango - gavota

2ª Parte

CUARTETO PIACERE (Tomás Ionescu e Marina García, violíns; Ana Estévez, viola; Nicolás Concheiro, violonchelo)

- Cuarteto Op. 18 nº 3 - L. van Beethoven

allegro – andante – scherzo - presto