26 de outubro - 10:30h Obradoiro de gravado

Litografía sobre prancha de aluminio

Museo de Belas Artes da Coruña

A litografía é un procedemento de impresión que se basea no principio de incompatibilidade natural entre substancias graxas e acuosas, de forma que, ao entintar a prancha, a pintura só adherirase ás partes que foron previamente debuxadas cun lapis graxo, para logo aparecer estampadas sobre a folla de papel.

Dirección: Omar Kessel
Sábados, do 19 de outubro ao 16 de novembro

Horario: de 10:30 a 14:00 h
Matrícula: 40,00 € (Amigos Museo 35,00 €)
 

Lugar de celebración

Museo de Belas Artes (A Coruña)