Profesionais

Bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego 2018

Prazo de presentación: 24/02/2018 - 23/03/2018

Convocatoria de oito bolsas de formación, cunha duración máxima de seis meses. O importe de cada bolsa é de 5.750 €.

Convocatoria no DOG

Máis información e tramitación electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia

 

Bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego 2016

Prazo de presentación: 14/04/2016 - 13/05/2016

Convocatoria de oito bolsas de formación, cunha duración máxima de seis meses. O importe de cada bolsa é de 5.750 €.

Convocatoria no DOG

Máis información e tramitación electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia

Listaxes provisionais

Listaxe xeral por orde alfabética

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da restauración de arqueoloxía

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da restauración de belas artes

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da historia

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da historia da arte

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da historia da arte (reserva de praza)

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da arqueoloxía

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da arqueoloxía (reserva de praza)

Resolución definitiva

Listaxe definitiva de persoas seleccionadas

 

Bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego 2015

Prazo de presentación: 16/01/2015 - 16/02/2015

Convocatoria de oito bolsas de formación, cunha duración de seis meses. O importe de cada bolsa é de 5.750 €.

Prazo de resolución: catro meses    

Convocatoria no DOG

Listaxes provisionais

Listaxe xeral por orde alfabética

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da restauración

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da historia

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da historia da arte

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da historia da arte (reserva de praza)

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da arqueoloxía

Listaxe provisional das bolsas de patrimonio moble no campo da arqueoloxía (reserva de praza)

Resolución definitiva

Listaxe definitiva de persoas seleccionadas nos respectivos campos de Arqueoloxía, Historia da Arte, Historia e Restauración

Resolución do 9 de abril de 2015 pola que se procede á publicación da relación das/dos beneficiarias/os e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego e se convocan para o período 2015