Museos de Galicia

Exposicións

Do 22 de xullo do 2015 ao 31 de xullo do 2017 De Punta Balea a Cabo Morás. A caza moderna da balea en Galicia

Museo Massó

Comisariado por Álex Aguilar e Covadonga López de Prado, o Museo Massó inaugura este novo proxecto que explora un eido pouco coñecido en Galicia: a industria que se desenvolveu en torno á caza da balea, da que a empresa Massó foi unha das principais protagonistas. De feito, o Museo posúe a única colección da industria baleeira existente na Península Ibérica e, moi preto, en Cangas do Morrazo aínda se conserva unha das poucas instalación industriais dedicada a esta actividade que se poden ver en Europa.

O fío condutor da exposición será a progresiva mellora tecnolóxica da que se derivan novas formas de explotación, que permitirá ir dende os inicios da pesca da balea cos vascos ata as factorías galegas como únicos centros de explotación de toda a península. Este último punto será o núcleo fundamental e mais extenso do discurso expositivo.

A mostra aproveita a temática baleeira e se desenvolve coas seguintes áreas e secciones temáticas:

1.- “A lenda do monstro mariño” (coas seccións de “O imaxinario popular. De Xonás a Pinocho” e “As principais especies explotadas na industria”), ou como o mito da balea como un temible monstro está presente en todas as culturas.

2.- “Da balea aproveitase todo. Os produtos”. Dende a incipiente industria que desbotaba gran parte do material e só buscaba aceite e fariñas, ata o seu aproveitamento posterior (graxa para iluminar, carne, fariñas, ámbar gris, cairos, ósos, costelas e vértebras (como linteis e banquetas), barbas (o material máis elástico ata o plástico) ou aceite de balea como material cosmético).

3.- “A etapa heroica da caza da balea” (coas seccións de “A etapa vasca”, “As potencias baleeiras europeas e americanas” e “A pesca artesanal nas Azores e Madeira”). Dende os vascos como pioneiros ata a gran potencia baleeira de Estados Unidos no século XIX, inmortalizada por Moby Dick.

4.- “A caza moderna da balea” (coas seccións “As empresas baleeiras”, “Os novos sistemas de caza” e “O proceso industrial”. Nestas seccións analízase o século XX. Os avances técnicos permiten unha explotación a grande escala e Galicia converterase nunha potencia baleeira. Os barcos de vapor, a bomba para insuflar aire no animal e impedir que se afunda unha vez capturado e os canóns arpoadores con explosivos converten a caza da balea nunha gran empresa que puxo ao límite a poboación da especie.

5.- “A fin da industria baleeira” (coas seccións “A fin da pesca” “O estado da poboación baleeira e a explotación actual”.

Dende 1970 cambia a percepción sobre a pesca baleeira e de considerala como unha actividade case heroica, pasou a converterse nun obxectivo da loita do emerxente movemento ecoloxista. Dende 1985 a Comisión Baleeira Internacional, que regula esta pesca, non volveu conceder cotas de pesca e as capturas reducíronse de forma drástica aínda que na actualidade segue xerando polémica.

Galería

 • Imaxe da sección 1

  Imaxe da sección 1

 • Imaxe da sección 2

  Imaxe da sección 2

 • Imaxe da sección 3

  Imaxe da sección 3

 • Imaxe da sección 4

  Imaxe da sección 4

 • Imaxe da sección 5

  Imaxe da sección 5

 • Imaxe da exposición

  Imaxe da exposición

Do 5 de febreiro de 2016 ao 5 de febreiro de 2017 O mundo nas mans. Cartografía Escolar dos séculos XIX e XX

Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

O Mupega abre unha nova exposición na que se mostran materiais didácticos e curiosidades relacionados coa xeografía e a cartografía escolar.

No ano 1916, José María Crespo Rodríguez, editaba o libro Nociones de Geografía de Galicia, que se considera o primeiro manual de Xeografía dedicado a Galicia. Exactamente cen anos antes Domingo Fontán iniciara os exercicios preliminares para a confección da súa Carta Geométrica de Galicia.

Esta exposición temporal inaugúrase co motivo dos respectivos centenario e bicentenario, na que se amosa, ademais do libro e do mapa mencionados, unha escolma de pezas relacionadas coa cartografía e as disciplinas que a empregaban como medio didáctico.

A Mostra bríndalle ás persoas que a visiten a posibilidade de gozar de 73 pezas do fondo do museo. Entre elas destacan a mencionada Carta Geométrica de Galicia (1845), o mapa de Galicia en Relevo de Río Barja, (no ano 1985, aproximadamente) como prototipo para uso didáctico. Inclúense tamén pezas do editor Paluzie, un impresor especializado en láminas e mapas no eido educativo, e un dos representantes de todas as casas editoriais que existiron en España, e que se constituíron como a chave fundamental nos esforzos de difusión do patrimonio educativo.

O resto da mostra segue a distribución clásica da xeografía plasmada nos manuais do século XIX: a xeografía astronómica (as estrelas, o sol, os planetas, a terra,…), a física (as partes da terra, os minerais, os fósiles, …), a política (a xeografía relacionada coas razas, a relixión …), a descritiva (o mapamundi, os continentes, España, Galicia, os mapas provinciais e os planos locais). Tamén figura un apartado para a historia, que tamén fai uso da cartografía, cos atlas históricos ou cos planos das cidades onde aconteceu algún feito histórico.

“O mundo nas mans” vai acompañado dun programa de actividades didácticas dirixidas aos centros que queiran descubrir ao Mupega dende outra dimensión, a través da súa exposición temporal. Estas  actividades están pensadas para axudar os rapaces e rapazas a coñecer os mapas e os principios da cartografía a través das actividades lúdicas e dos obradoiros que están programados e adaptados para todas as etapas educativas.

Toda a información pódese consultar na paxina web http://www.edu.xunta.es/mupega/node/625

“O mundo nas mans” constitúe un manifesto de que co traballo e o esforzo do equipo do museo é posible pór en marcha proxectos deste tipo, que fan vivo o Mupega e que poñen en valor o rico patrimonio histórico-educativo que alberga nos seus fondos, promovendo deste xeito a súa recuperación e difusión.

Galería

 • Imaxe da exposición

 • Imaxe da exposición

 • Imaxe da exposición

 • Imaxe da exposición

 • Imaxe da exposición

 • Imaxe da exposición

 • Imaxe da exposición

Aberta todo o ano Detrás da cámara: imaxes do outro

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Fotografías de Pedro A. López Suárez nos anos 60 do pasado século.

Pedro A. López Suárez é membro da Sociedade Fotográfica da Coruña. No ano 1963, con dezaoito anos, acada o 1º e o 3º premio no Salón de Noveles de dita sociedade, dando inicio a un elenco de galardóns entre os que destacan os obtidos no II Salón Rexional Circulante, Foto do Mes da Sociedade Fotográfica da Coruña, Salón de Primavera do Banco Hispano Americano e a Real Sociedad Fotográfica de Madrid, I Salón Ibérico e III Nacional da Agrupación Fotográfica de Compostela, III Concurso de Diapositivas Concello da Coruña, VII Concurso de Diapositivas Concello da Coruña... A exposición invita a un percorrido que fala do espazo urbano en crecemento, grazas á incorporación á cidade da poboación sobrante no agro que se integra paseniñamente na nova conxuntura económica e social. Pedro A. López Suárez achégase ao «milagre económico español» tralo que se agocha unha sociedade marcada polos desequilibrios sociais e o desarraigo dalgúns dos protagonistas do éxodo rural. A espontaneidade da súas fotografías de rúa fan hoxe do seu fondo unha fonte documental para achegarse á sociedade dos anos sesenta a través dunha lectura dende a Historia ou dende a Antropoloxía.

Aberta todo o ano Seguindo o fío, a tradición téxtil en Galicia

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Un percorrido polo aproveitamento artesanal do liño e a actividade téxtil no rural galego.

Esta mostra sitúase nas salas 3 e 4 do Museo, e ten dúas partes: na primeira faise un percorrido polo cultivo do liño en Galicia e polos aproveitamentos que no medio rural se facían da febra de liño e da la; na segunda parte relaciónanse as destrezas adquiridas polas mulleres galegas e o seu aproveitamento como costureiras nos anos da fame e nos talleres que, anos despois, traballarán para as grandes firmas industriais que emerxerán en Galicia despois dos anos 80 do pasado século e ata hai poucos anos.

Aberta todo o ano O viño na adega. Vellos traballos. De San Miguel a San Martiño

Museo Etnolóxico de Ribadavia

Na propia adega do museo, pódese ver esta exposición que expón por vez primeira varias pezas singulares da colección vitivinícola deste Museo, ao tempo que mostra as vellas formas de vinificación. Tanto as pezas como as fotografías fan referencia ao traballo de vinificación na adega, a un método tradicional e popular, profundamente enraizado nos costumes do Ribeiro, e que aínda mantén unha presenza testemuñal en explotacións familiares.

Paginador

 1. 1
 2. 2
 3. 3